หจก. พี.บี. สำรวจ

P.B.Survey Limited Partnership

บริการรับเหมางานสำรวจเพื่องานก่อสร้าง ออกแบบ และเพื่อเก็บข้อมูล

รับเหมางาน สำรวจทุกชนิด (Survey)

เรามีทีมงานมืออาชีพ วิศวกรสำรวจที่มีประสบการณ์มายาวนาน โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ในการสำรวจภาคพื้นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานฐานราก และงานช่างสำรวจภาคพื้นต่างๆ  ทีมงานของเราทำงานตามระเบียบงานรังวัดกรมที่ดิน และทำงานสำรวจเพื่อก่อสร้างตามมาตรฐานงานก่อสร้าง ราคากันเอง ตรงต่อเวลา ให้คำปรึกษาฟรี

บริการรับงานสำรวจ

โดยทีมงานวิศวกรที่เชี่ยวชาญด้านการสำรวจโดยตรง

งานรังวัดภูมิประเทศ

งานสำรวจเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง พื้นที่ เพื่อออกแบบ

งานสำรวจรังวัดที่ดิน

งานสำรวจเก็บข้อมูลคอนทัวร์

ทีมงานสำรวจรายเดือน,รายวัน

งานสำรวจวางหมุดตำแหน่งเสาเข็ม

งานวางหมุดวงรอบ,หมุดควบคุมใช้ในงานก่อสร้าง