เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

หจก. พี.บี. สำรวจ
P.B.Survey Limited Partnership

ทะเบียนการค้า 0123559003651
วันจดทะเบียน 24 สิงหาคม 2559
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
จำนวนพนักงาน 30 คน
ที่ตั้งเลขที่ 108/148 หมู่ที่2 (The Pleno ชัยพฤกษ์) ถ.ชัยพฤกษ์ ต.พิมลราช
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
เบอร์ออฟฟิศ 02-002-2561
โทรศัพท์ 098-249-4606, 097-240-6809
Email: pbsurveysurvey@gmail.com

บริการรับงานสำรวจ

เรามีทีมงานมืออาชีพ วิศวกรสำรวจที่มีประสบการณ์โดยตรง ให้บริการด้านงานรังวัดภูมิประเทศ, งานสำรวจเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง พื้นที่ เพื่อออกแบบ, งานสำรวจรังวัดที่ดิน,  งานสำรวจเก็บข้อมูลคอนทัวร์, ทีมงานสำรวจรายเดือน-รายวัน, งานสำรวจวางหมุดตำแหน่งเสาเข็ม, งานวางหมุดวงรอบ-หมุดควบคุมใช้ในงานก่อสร้าง